1 giây bằng bao nhiêu mili giây? Cách quy đổi 1 giây ra đơn vị khác

1 giây bằng bao nhiêu mili giây? Quy đổi 1 giây ra các đơn vị khác cực đơn giản

Quy đổi từ giờ ra phút hay từ phút ra giây đối với mọi người thì khá là đơn giản, tuy nhiên khi quy đổi ra các đơn vị nhỏ hơn như 1 giây bằng bao nhiêu mili giây hay micro giây, nano giây thì khá là khá nhiều người không biết cũng như thấy…